Penzion Martin, Janské lázně

Tipy na výlety a aktivní trávení dovolené

Inspirujte se našemi tipy na výlety pěšky i autem. Možností je ale mnohem více. Nedělní odpoledne si zpříjemněte posezením na Kolonádě u pravidelných odpoledních promenádních koncertů a večery v kině.

Kolonáda

Náměstí Janských Lázní je zdobeno secesní kolonádou navrženou vídeňským architektem Brangem. Stavba této stylové dominanty náměstí, kterou tvoří ocelová konstrukce na hlubokých pilotech, se odehrála v roce 1904 pod taktovkou Johanna Blascheka z Trutnova. Pozemek byl získán zavezením hlubokého údolí Janského potoka a jeho vody svedl projektant Otto Fiedler do podzemního "tunelu".

Rozhledna na Černé hoře

Černá hora měří 1299 m a tyčí se nad lázeňským městečkem Janské Lázně. Kabinová lanovka spojující Janské Lázně s vrcholem Černé hory byla vybudována v roce 1928. V roce 1981 byla nahrazena modernější kabinovou lanovou dráhou. Ze staré lanovky zbyl pouze předposlední podpěrový sloup, který se zachoval a změnil na unikátní vyhlídkovou věž, která je otevřena pro veřejnost od r. 1998. Rozhledna je vysoká 25,7 m a nabízí krásné pohledy na hřebeny Krkonoš.

Černohorská rašeliniště

Státní přírodní rezervace Černohorská rašeliniště je největším rašeliništěm lesního typu v Krkonoších. Jeho rozloha činí 66 ha a stáří se odhaduje na 6000 let. Rašeliniště se nachází přibližně 1 km od lanovky jezdící z Janských Lázní na vrchol Černé hory a rozkládá se v sedle mezi Černou a Světlou horou při pramenech Černého potoka. Na sušších okrajích roste kleč, na vlhkých místech různé druhy rašeliníků. Vyskytují se zde vrchovištní druhy rostlin a živočichů.

Aichelburg

Aichelburg je romantický lesní hrádek, nacházející se vysoko nad řekou Úpou na lesnatém úbočí Světlé hory u obce Temný Důl. K vidění je zrekonstruovaný dřevěný strážní domek a hradní věž na vyčnívající rulové skále, přístupná po zapůjčení klíčů v IC Veselý výlet. V prostorné hale věže je umístěna sádrová busta hraběte Bertholda Aichelburga, posezení a krb. Na samotnou věž vede 40 dřevěných schodů a je z ní krásný výhled přes Temný Důl na Horní Maršov a Rýchorský hřeben.

Farma na vlašských boudách

První lidé v Krkonoších dolovali a zpracovávali nerostné suroviny. Tato činnost si vyžádala velké množství dřeva, které bylo používáno jako stavební dříví, surovina pro výrobu dřevěného uhlí potřebného v pecích na zpracování rud a také bylo po Labi splavováno do Kutné Hory pro potřeby tamních dolů. Kolem bud postavených na odlesněných pasekách a nad horní hranicí lesa vznikaly první senné louky a pastviny, které sloužily jako zdroj potravy pro chovaný dobytek, zejména pro krávy, kozy, výjimečně ovce.


Farmapark Muchomůrka

Farmapark Muchomůrka se nachází mezi Janskými Lázněmi a Svobodou n. Úpou, s výhledem na Černou horu.

Otevřeno: červenec-září Út-Ne 11-19h jindy po telefonické dohodě

Tel: +420 734 326 810

Dětský farma park je přírodní hřiště, kde najdete spousty zvířat, hrad ze slámy, houpačky na stromech, indiánský kroket. Děti se u nás mohou přirozeně vyřádit. Možnost svézt se na ponících. Vhodné pro děti 0-12 let.

Penzion

Aktivity v okolí Penzionu Martin

Rýchory

Jedná se o horský hřeben mezi Horním Maršovem, Žacléřem a Svobodou nad Úpou. Tvoří nejvýchodnější část Krkonoš. Díky svému přírodnímu bohatství byl vyhlášen přírodní rezervací. Ve vrcholové partii je I. a II. zóna KRNAP se zbytky bukového pralesa a lokalitami vysokohorské květeny. Přírodní památka.


Adršpašské skály

Velmi zajímavé skalní útvary Adršpašsko-teplických skal jsou navštěvovaným a přitažlivým cílem turistických výletů do severovýchodních Čech v příhraničí s Polskou republikou.

Adršpašské skalní město včetně Teplických skal je tvořeno kvádrovými pískovci, které vymodeloval do prazvláštních útvarů mráz, voda, vítr a je zpřístupněno značeným několikakilometrovým okruhem spletí cestiček pokrytých pískem, okolo skalních útvarů jako je např. věž připomínající lidské postavy, zvířata, či stavby, pilíře, komíny nebo sloupy

Adršpašské skály a celá skalní oblast spadá do CHKO Broumovsko a je vyhlášena národní přírodní rezervací.

Vzdálenost v kilometrech: 35km

Janské Lázně - Adršpach 35km ; cca 40min. jízdy autem

Pevnost Stachelberg

vzdálenost 15km

Pevnost Stachelberg je mohutná tvrz u obce Babí. Svou velikostí a počtem instalovaných zbraní představovala největší a nejmodernější pevnostní komplex československého pohraničního opevnění proti hitlerovskému Německu. Byla rozestavěna v letech 1937-1938, zůstala však nedokončena. Pevnostní objekty jsou propojeny soustavou chodeb a sálů o celkové délce 3,5 km. V jediném dokončeném pěchotním srubu (T-S73) se nachází Muzeum čs. opevnění s vojensko-historickou expozicí (plány a modely objektů, fotografie, ukázky výzbroje...).

Stachelberg je součástí mohutné pevnostní linie, která protíná celé Trutnovsko od Rýchor po Jestřebí hory, kde navazuje na obdobná opevnění na Náchodsku (např. Dobrošov).

ZOO Dvůr Králové nad Labem

ZOO Dvůr Králové je jednou z největších zoologických zahrad v České republice a patří mezi nejvýznamnější chovatele afrických zvířat na celém světě. V současné době je ZOO významná v chovu nosorožců, žiraf, zeber, buvolů a dalších druhů antilop. Počtem držených zvířat je ZOO Dvůr Králové největší zahradou z českých zoologických zahrad. Zároveň se řadí i mezi nejkrásnější místa Evropy, což jistě naláká mnoho turistů. V létě nabízí na ploše 50 ha skutečné „Africké safari“, které návštěvníci projíždějí podobně jako v afrických přírodních rezervacích vozy či autobusy. V prostorných vzájemně oddělených sekcích jsou volně vypuštěni kopytníci a ptáci. Během jízdy po 5 km uvidíte 500 afrických kopytníků, šelem a ptáků. U jednotlivých zvířat můžete zastavit a pozorovat jejich život.

Hospital Kuks

Hospital Kuks je bývalý klášter se špitálem a kostelem Nejsvětější Trojice a hrobkou rodiny Sporck. Lázeňský zámeček stál na protilehlém svahu, nad schodištěm, které se dochovalo. Z původního lázeňského areálu zůstalo jen torzo – Hospital, schodiště k bývalému zámečku a několik lázeňských budov.

Hospital je dnes nejvýraznější dominantou památkové rezervace Kuks. Prohlídka barokního komplexu zahrnuje historickou expozici, barokní lékárnu z roku 1743, druhou nejstarší v ČR, lapidárium soch M. B. Brauna, kostel a zahradu. Ke Kuksu neodmyslitelně patří přírodní galerie Braunových plastik. Na návrší Nový les, nad obcí Žíreč, vytvořil M. B. Braun se svými žáky v období let 1723 až 1733 rozsáhlý soubor plastik.

Janské Lázně

Janské Lázně leží v oblasti Krkonošského národního parku, v nadmořské výšce 670 m n. m, na úpatí Černé hory. Lázně jsou současně i významným rekreačním, turistickým a sportovním centrem Krkonoš. Teplý pramen pod Černou horou byl objeven dle kroniky již v r. 1006 Janem z Chockova, po němž byl i pojmenován jako pramen Janův. V r. 1867 se staly Janské Lázně samostatnou obcí a následně došlo k jejích velkému rozvoji. Roku l920 nastává rozhodující změna v zaměření léčby. Nová analýza pramene prokázala, že voda má podobné složení jako ve Warm Springs ve státě Georgia v USA, kde se specializují na léčení následků po obrnách. V současné době se zde moderními i tradičními metodami léčí choroby nervového ústrojí, pohybového ústrojí a nervosvalová onemocnění.


Penzion Martin, Sportovní 205, 54225 Janské Lázně, Česká republika | Tel.:(+420) 731 495 600 | e-mail: rezervace[zavináč]penzionmartin[tečka]cz | GPS: N 50°38'7.084" E 15°46'56.029"
Přejít na: úvodní stránka | o penzionu | novinky | fotogalerie | služby | ceník |kontakt

Jsme na facebooku!

Jsme na Facebooku